Nederlandse Jenaplan Vereniging

Deze film is er één uit een serie films die wij voor NJPV maakten naar aanleiding van het boek “Jenaplan, school waar je leert samenleven” geschreven door Freek Velthausz en Hubert Winters en gemaakt voor iedereen die meer wil weten over jenaplan. Het is een verfilming van de praktijk van het jenaplanonderwijs. Mensen die in deze vorm van vernieuwingsonderwijs werken of gaan werken kunnen inspiratie opdoen om een stamgroep nog meer jenaplan te maken en een school nog meer een leef- en werkgemeenschap. Ook ouders kunnen een beter beeld krijgen van de bedoelingen en de manier van werken op een jenaplanschool.